Seniori si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť

Populácia starne, a preto stále viac rodín bude musieť riešiť situáciu, ako sa postarať o nesebestačného seniora. Matku, otca, babičku, deduška, skrátka blízke osoby, ktorí nad nami vždy držali ochranné krídla, odovzdali nám mnoho dôležitých poznatkov, so všetkým si vedeli rady, jednoducho nám boli oporou a príkladom. Optimálnym spôsobom starostlivosti o starého nesebestačného človeka je zotrvanie v jeho domácom prostredí za podpory a starostlivosti rodinných príslušníkov. Ale táto rodinná pomoc nie je vôbec jednoduchou záležitosťou. Ak opomenieme finančnú náročnosť, tak by sme sa pred voľbou domácej starostlivosti o nesebestačného seniora mali sami seba opýtať, či na to budeme mať fyzicky aj psychicky. Osobná starostlivosť vyžaduje nepretržitú prítomnosť starajúcej sa osoby, ktorá denne vykonáva stále sa opakujúce aktivity (osobná hygiena vrátane toalety, posádzanie, zdvíhanie, prenášanie, príprava a podávanie stravy a liekov, vymýšľanie voľnočasových aktivít a mnoho ďalších fyzicky a psychicky náročných činností). Rodinnú osobnú starostlivosť poskytujú spravidla deti či pravnúčatá, ale ak sa zhorší zdravotný stav nesebestačného seniora tak, že potrebuje odbornú starostlivosť, tak je na čase poobzerať sa po pracovníkoch zaisťujúcich profesionálnu starostlivosť. Veľa činností zastanú terénni zdravotno-sociálni pracovníci. Ak nie je zvyšok musíme sa pokúsiť umiestniť nesebestačného blízkeho do sociálnych pobytových zariadení (napr. domovy seniorov, domovy so zvláštnym režimom, domy s opatrovateľskou službou).

Publikované: 05. 03. 2022

Kategória: Nezařazené

Autor: Alena Vránová